«Телекритика» і «Детектор медіа»: хто попереду?

Ірина Ладика

Опубліковано: 05-11-2017

Розділи: Огляди, аналітика.

0

Майже усі українські журналісти знають про сайти «Телекритика» і «Детектор медіа» та періодично навідуються на них, щоб дізнатися про новинки зі своєї сфери та трохи підучитися. Що пропонують акулам перам і «звичайним смертним» ці ресурси і хто з них має перевагу – спробуємо розібратися.

Освіта і медіа: чи допоможуть вони один одному?

Яна Горюнова

Опубліковано: 30-10-2012

Розділи: Огляди, аналітика.

0

Нове покоління, що живе в інформаційному суспільстві, занурене у віртуальні світи повідомлень ЗМІ. Чи означає це, що воно є краще поінформованим і спроможним відокремити реальне від уявного в ЗМІ? Сучасні вчені вважають, що на глобальному рівні існує серйозна небезпека нової форми соціального виключення для тих, хто не може спілкуватися за допомогою медіа і / або […]

Медіаосвіта та медіакритика у контексті українських медіастудій

Юлія Голоднікова

Опубліковано: 15-06-2012

Розділи: Медіафілософія.

1

Питання про статус наукового знання, яке породжують дослідження соціальних комунікацій, не виокремлено як проблему в академічному середовищі України. У межах  академічного дискурсу продовжують множитися й затверджуватися «філологоцентричні» (філологоцентризм – переобтяженість навчальної програми філологічними дисциплінами [1, з. 27/40] підходи до аналізу текстів медіа і процесів, що відбуваються у медіасередовищі. Це не дозволяє науковому співтовариству вийти на […]

Соціальні медіа як середовище нової медіакритики

Отар Довженко

Опубліковано: 18-05-2012

Розділи: Огляди, аналітика.

0

Якщо для західної медіакритики конкуренція з боку соціальних медіа – загроза й виклик, то для української – шанс на життя.  Стрімке поширення соціальних медіа змінює стандарти спілкування та обміну інформацією, накладаючи величезний відбиток на функціонування засобів масової комунікації – як традиційних, так і тих, які в минулі десятиліття було заведено називати «новими». Медійні практики змінюються, […]

Для чого потрібна медіакритика?

Отар Довженко

Опубліковано: 18-11-2011

Розділи: За що критикують медіа?, Фальсифікація, містифікація.

2

(Чернетка розмови із студентами магістерської програми з журналістики Українського католицького університету). Ми з професором Борисом Потятиником відповіли на це запитання приблизно однаково, не змовляючись. Він обрав для видання «Медіакритика» гасло «змінимо медіа на краще», я для колись своєї «Медіаграмотності» – «до кращих медіа через краще розуміння». Інакше кажучи, медіакритика претендує на те, щоб змінити медіа. […]

Дискурс української медіакритики: від маргіналій до чинника саморегуляції

Отар Довженко

Опубліковано: 03-03-2011

Розділи: №18, Друковані версії, Огляди, аналітика.

1

Одне з головних завдань медіакритики в Україні – коригувати  бізнесову логіку медійної індустрії, яка в гонитві за рейтингом (себто грішми) готова вийти за будь-які етичні й естетичні рамки, надто ж нехтувати обтяжливими соціальними функціями медіа. «Проведи день без телевізора!», «Не читай газет!», «Вимкни телевізор – увімкни життя!» – подібні заклики в українському інформаційному просторі лунають […]

Парадокси української медіакритики

Юлія Голоднікова, м. Сімферополь

Опубліковано: 20-03-2009

Розділи: №16, Друковані версії, Медіафілософія.

7

Медіакритика – галузь гуманітарного знання, що вивчає буття, культуру, еволюцію мас-медіа в площині людської взаємодії і людську взаємодію в контексті реальності, яку відбивають мас-медіа. Медіакритика виникає на межі таких наук, як соціологія, філософія, соціальна психологія, теорія масової комунікації, теорія журналістики, і стає міждисциплінарним комплексом теоретико-методологічних гіпотез, що претендують на різнобічне розуміння медій. Українська медіакритика, як […]