Сім смертних гріхів нових медіа від Сергія Рачинського

Володимир Молодій

Опубліковано: 06-03-2013

Розділи: Нові технології медіа.

0

Найтиповіші помилки, що заважають успішно й ефективно працювати з інтернет-медіа Соціальні медіа відіграють дедалі вагомішу роль у нашому житті, а їхня аудиторія в Україні бурхливо зростає. Часи, коли соціальна мережа була середовищем лише найбільш просунутої аудиторії, минули, і сьогодні до неї вдаються значно ширша й різноманітніша публіка. Тому, на думку експерта з нових медіа, екс-шеф-редактора […]

Мова інтернет-видань: термінологія, персвазивність

Марія Яцимірська, професор, зав. каф. мови ЗМІ факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка

Опубліковано: 15-12-2009

Розділи: Нові технології медіа.

5

Глобальна система WWW (World Wide Web) як об’єкт наукових досліджень привертає увагу вчених з багатьох причин. По-перше, унікальним феноменом є сама організація та структурування інформації у WWW; по-друге, принципово новими є методи та засоби формування відкритої сфери обміну інформацією; по-третє, необмеженими є можливості застосування WWW у дистанційній освіті, соціальній комунікації, журналістиці, електронній комерції, електронному урядуванні […]

Українські мережеві інформаційні служби: погляд користувача

О. Левченко, Львівський Національний університет ім. І. Франка

Опубліковано: 07-05-2009

Розділи: Нові технології медіа.

2

Два роки тому автором було виконано перше дослідження діяльності найбільших інформаційних агентств України, які працюють у мережі Інтернет [1]. Тоді було розглянуто роботу популярних вітчизняних мережевих служб новин за два дні – 26 лютого та 20 березня 2007 року, виконано порівняльний аналіз кількісних та якісних показників. Що ж змінилося за цих два роки? Чи з’явилися […]

Як поліпшити українські інтернет-видання

Мирослава Чабаненко

Опубліковано: 22-01-2009

Розділи: №14, Друковані версії, Нові технології медіа.

3

Сьогодні в усьому світі телекомунікаційна, комп’ютерна, електронна та аудіовізуальна галузі інформаційної індустрії переживають процес технологічної конвергенції й корпоративного злиття [2]. Відомий американський соціолог і футуролог Елвін Тоффлер, говорячи про глобальні комунікаційні мережі як засоби масової інформації “третьої хвилі”, наголошує, що вони “якнайтісніше пов’язані й злиті один з одним”, на високий ступінь взаємопроникнення перетворює індивідуальні ЗМІ […]

Мережева журналістика. Яка вона?

Арсен Данилюк

Опубліковано: 17-10-2008

Розділи: №01.

0

В Україні вже з’явилось чимало видань, які функціонують тільки в Інтернеті і не мають своєї off-line копії. Як зазначає у статті “Сетелистика” Д.Смірнов, ідея використання Інтернету як ЗМК має два джерела походження: прихід “стандартної” газетної журналістики в мережу, і власне Інтернет, точніше одна з його наймасовіших складників — Всесвітнє павутиння (WorldWideWeb). Д. Смірнов пише про […]

Технології страху і тривоги

Павло Александров

Опубліковано: 23-07-2008

Розділи: №15, Агресія і тривога.

0

Інтернет-журналістика: новий вимір документального жаху “Новини – повідомлені обережно, перевірені, сказані в контексті – не повинні вселяти невпинний страх. Інформація, яку ми повідомляємо, і тональність, з якою вона подається, має пройти довгий шлях, щоби мобілізувати громадськість на раціональні дії, зменшити паніку і запропонувати якусь надію на майбутнє”. Рой Пітер Кларк, старший науковий співробітник Інституту Пойнтера […]